16/01/2023 6:45:05 CH
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Biên bản hợp tác thông tin truyền thông giữa Trung tâm và Trung tâm Truyền hình Việt Nam (VTV8) , giai đoạn 2023 - 2025
Mục đích của buổi ký kết là nhằm đảm bảo tính chính xác, kịp thời và hiệu quả của nhiệm vụ truyền thông về bảo tồn di sản do Trung tâm quản lý; giới thiệu tiềm năng, thế mạnh phát triển của di tích lịch sử, di sản văn hoá Huế ở trong nước và quốc tế gắn với phát triển du lịch hậu Covid-19; tăng cường hợp tác quốc tế, ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng và nâng cấp cơ sở dữ liệu về di tích lịch sử, văn hoá hướng đến mục tiêu bảo tồn và khai thác bền vững di tích Huế, v.v…
Hợp tác thông tin truyền thông
Hợp tác thông tin truyền thông

Sáng 16/01/2023, tại trụ sở Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế đã diễn ra buổi ký kết về thông tin-truyền thông giữa Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế (Trung tâm) và Trung tâm Truyền hình Việt Nam khu vực miền Trung-Tây nguyên (VTV8) (Giai đoạn 2023-2025).

Mục đích của buổi ký kết là nhằm đảm bảo tính chính xác, kịp thời và hiệu quả của nhiệm vụ truyền thông về bảo tồn di sản do Trung tâm quản lý; giới thiệu tiềm năng, thế mạnh phát triển của di tích lịch sử, di sản văn hoá Huế ở trong nước và quốc tế gắn với phát triển du lịch hậu Covid-19; tăng cường hợp tác quốc tế, ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng và nâng cấp cơ sở dữ liệu về di tích lịch sử, văn hoá hướng đến mục tiêu bảo tồn và khai thác bền vững di tích Huế, v.v…

Đây được xem là bước thay đổi trong cách thực hiện nhiệm vụ thông tin-tuyên truyền của Trung tâm dưới sự hỗ trợ chuyên môn của Trung tâm Truyền hình Việt Nam khu vực miền Trung-Tây nguyên (VTV8), mở ra một hướng đi mới và năng động hơn, giúp cộng đồng có cái nhìn sâu sắc và đầy đủ hơn về di sản Huế để từ đó khơi dậy ý thức bảo tồn.

Ý Nhi
Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế