04/03/2022 10:02:43 SA
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Dự án Chiếu sáng mỹ thuật xung quanh Hoàng thành Huế

1. Tên dự án: Chiếu sáng mỹ thuật xung quanh Hoàng thành.

2. Chủ đầu tư: Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế.

Địa chỉ: 23 Tống Duy Tân, thành phố Huế, Điện thoại: 0234 3 530751.

3. Đơn vị quản lý dự án: Ban Quản lý Dự án Di tích Cố đô Huế.

4. Nhà thầu thi công xây dựng: Công ty TNHH Thành Ngân.

5. Đơn vị giám sát thi công xây dựng: Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Thừa Thiên Huế.

6. Địa điểm thực hiện: Hoàng Thành, thành phố Huế.

7. Mục tiêu dự án: Bảo tồn di tích lịch sử văn hóa quốc gia đặt biệt, di sản văn hóa thế giới.

8. Phạm vi dự án: 6.922m2.

9. Quy mô đầu tư:

- Hệ thống chiếu sáng đường đi bộ xung quanh Hoàng Thành: Tháo dỡ, thu hồi 100 cột đèn trang trí hiện có bao gồm đế cột, thân cột, bóng đèn; tận dụng lại 50 bộ đế cột đèn; thay mới 50 bộ đế cột đèn; thay mới 100 thân cột đèn trang trí; lắp mới 02 cột đèn tăng cường gồm móng, đế, thân cột đèn; lắp đèn Led chiếu sáng đường đi bộ.

- Hệ thống điện chiếu sáng mỹ thuật tường thành dài khoảng 2.500m bao quanh Hoàng Thành Huế: Lắp mới 102 bộ cần đèn (01 bộ 02 cái) trên cột đèn chiếu sáng đường đi bộ; lắp mới 204 bộ đèn pha Led 60W; lắp mới khoảng 306 bộ Led trên lan can Đông Khuyết Đài, Tây Khuyết Đài và lầu Tứ Phương Vô Sự.

- Tháo dỡ, thu hồi cáp điện chiếu sáng cũ; lắp mới hệ thống cáp cấp điện, tủ điện đảm bảo nhu cầu.

- Chiếu sáng mỹ thuật các cổng: Thay mới một số đèn chiếu sáng đã hư hỏng, lắp mới bổ sung một số vị trí chiếu sáng chiếu sáng cửa Hiển Nhơn; lắp đặt mới hệ thống chiếu sáng cửa Chương Đức, cửa Hòa Bình.

10. Thời gian thực hiện: Năm 2022-2024.

Hiện trạng các cổng và tường thành xung quanh Hoàng thành
 
Phương án chiếu sáng

 

Ban Quản lý Dự án Di tích Cố đô Huế

Các bài khác