01/04/2022 3:41:56 CH
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Các địa chỉ liên hệ
Văn phòng chính của Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế Địa chỉ: Tam Toà, 23 Tống Duy Tân - Huế - Việt Nam Điện thoại: 0234.3530840 - 0234.3523237 - 0234.3512751 - Fax: 84.234.3526083 Email: huedisan@gmail.com

Phòng Hướng dẫn Thuyết minh

Điện thoại: 0234 3 513 818/ 3535 247

Fax: 84.234.3526083

 

Bảo Tàng Cổ Vật Cung Đình Huế
Địa chỉ: 03 Lê Trực - Huế - Việt Nam
Điện thoại: 84.234.3524429 - Fax: 84.234.3522879
Email: hueroyalmuseum@yahoo.com.vn

           baotangcovat@gmail.com

 

Nhà hát Nghệ thuật Truyền thống Cung đình Huế
ĐT: 0234.3514989 - 0234.3522070 - Fax: 0234.3522070 - DĐ: 0913.439.183
Email: nhahatcungdinhhue@gmail.com

 

Ngoài ra khi cần biết thêm chi tiết, xin liên hệ:

Phòng Quản lý Bảo vệ :  84.234.3522333

HMCC