01/04/2022 10:57:41 SA
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Các dự án được sự hỗ trợ của các chính phủ và tổ chức quốc tế (giai đoạn 1992 -2017)

STT

Tên chương trình

Năm

Cơ quan tài trợ và hợp tác

Kinh phí tài trợ

1.

Trùng tu di tích Ngọ Môn

1992

Quỹ Uỷ thác Nhật Bản thông qua UNESCO

100.000 USD

 

2.

Thiết bị cho kho cổ vật

1994

Toyota Foundation (Nhật Bản)

40.000 USD

 

3.

Văn Thánh

1995

Hội người yêu Huế tại Paris

150.000 Fr.
(# 30.000 USD)

4.

Gỗ lim phục vụ trùng tu di tích Huế

1995

Chính Phủ nước CHDCND Lào

400 m3 gỗ
(#200.000 USD)

5.

Hữu Tùng Tự

(Lăng Minh Mạng)

1996

Toyota Foundation và Japan Foundation (Nhật Bản)

40.000 USD

6.

Cửa Quảng Đức

1996

Hội Thương mại Việt - Mỹ ở Honolulu (Mỹ)

50.000 USD

 

7.

Phục chế ba án thờ các vua Hàm Nghi, Thành Thái, Duy Tân (Thế Miếu)

1996

Đại sứ Anh và 10 công ty của Anh tại Việt Nam tài trợ

35.000 USD

 

8.

Thiết bị cho phòng Công nghệ thông tin và đào tạo về GIS

1996-1997

UNESCO

50.000 USD

 

9.

Bảo quản và tư vấn kỹ thuật chống mối cho công trình Hiển Lâm Các, Đại Nội, Huế

1996-1997

Công ty Hóa chất Rhone Polenc, Pháp

1.000.000 USD

10.

Bảo tồn trung tu công trình Minh Lâu (Lăng Minh Mạng)

1997-1999

Ngân hàng American Express (Mỹ) thông qua Quỹ Di tích Thế giới WMF

80.000 USD

11.

Thiết bị cho phòng Hóa nghiệm Bảo tồn

1997

Trung tâm  Di sản Thế giới của UNESCO

467.301 Fr.
(90.000 USD)

12.

Bảo tồn trùng tu công trình Hưng Miếu

1997

Thủ tướng Chính phủ Thái Lan

20.000 USD

 

13.

Tu bổ khẩn cấp các công trình bị hư hỏng do cơn lốc tháng 9/1997 (Cung Diên Thọ)

1997

Trung tâm Di sản Thế giới của UNESCO

50.000 USD

 

14.

Bảo tồn trùng tu công trình Thế Tổ Miếu

1997-1998

Xử lý nợ giữa nước CHXHCN Việt Nam và Chính phủ Ba Lan với sự hợp tác của các chuyên gia Xí nghiệp Bảo tồn Tài sản Văn hóa Ba Lan (PKZ)

900.000 USD
  

15.

Trùng tu tôn tạo Nhà Bát giác phía đông (Đại Nội, Huế)

1998

Đại sứ Canada thông qua Trung tâm Nghiên cứu và Hợp tác Quốc tế CECI

10.000 USD

 

16.

Hệ thống Bia biển chỉ dẫn tham quan di tích (đợt 1)

1999

Đại sứ Canada thông qua Trung tâm Nghiên cứu và Hợp tác Quốc tế CECI

4.200 USD

 

17.

Hỗ trợ phục hồi các công trình di tích do hậu quả lũ lụt năm 1999

1999

UNESCO

40.000 USD

18.

Tổ chức Hội thảo Bảo tồn và Phát huy giá trị Tuồng cung đình Huế

2000

Ford Foundation

9.500 USD

19.

Bảo tồn trùng tu công trình Bi đình (lăng Minh Mạng)

2001-2003

Quỹ Di tích Thế giới (World Monuments Fund)

50.000 USD

20.

Hệ thống Bia biển chỉ dẫn tham quan di tích (đợt 2)

2001

Đại sứ Canada thông qua Trung tâm Nghiên cứu và Hợp tác Quốc tế CECI

12.040 USD

21.

Trùng tu tôn tạo Nhà hát Duyệt Thị Đường

1998-2001

Chính phủ Pháp và các công ty của Pháp, EDF, CBC, PAIMBEUF ủy thác cho tổ chức CODEV Việt Pháp đóng góp.

124.000 USD

 

22.

Lập Hồ sơ quốc gia ứng cử Nhã Nhạc là Kiệt tác Di sản Truyền khẩu và Phi vật thể của Nhân loại.

2002

Quỹ Nhật Bản thông qua UNESCO

15.000 USD

23.

Dự án Phục hồi tranh tường nội thất cung An Định-giai đoạn 1.

2003

Văn phòng Đối ngoại CHLB Đức thông qua ĐSQ Đức tại Hà Nội.

17.580 EURO

(# 20.100 USD)

 

24.

Dự án thực hiện Kế hoạch Hành động Quốc gia nhằm bảo vệ Nhã nhạc-Âm nhạc Cung đình Việt Nam

2005-2008

Quỹ Ủy thác Nhật Bản thông qua UNESCO

154.900 USD

25.

 Dự án Phối hợp nghiên cứu, đào tạo và bảo tồn tại khu di tích Huế

2005-2012

 Viện Di sản thế giới UNESCO-đại học Waseda, Nhật bản

1.600.000 USD

26.

Tu bổ, phục hồi tranh tường nội thất cung An Định và đào tạo kỹ thuật-giai đoạn 2.

2005-2008

Bộ Ngoại Giao Đức thông qua Hiệp hội Trao đổi Văn hoá Leibniz, Hiệp hội Đông Tây Hội Ngộ.

355.000 EURO

(# 420.000 USD)

27.

Phối hợp nghiên cứu bảo tồn Võ Thánh, Văn Thánh và Chùa Thiên Mụ, thiết lập hệ thống GIS về công viên khảo cổ di tích Huế

2007-2009

Đại học Bách khoa Marche, Ancona, Ý

80.000 USD

28.

Bảo tồn Trùng tu tôn tạo di tích Hiển Đức Môn (Lăng Minh Mạng)

2008 -2009

- Quỹ Robert W. Wilson Challenge to Conserve Our Heritage thông qua tổ chức  WORLD MONUMENTS FUND, Mỹ.

- Tập đoàn Công nghiệp Than Khoáng sản Việt  Nam.

 

            75.000 USD +

    3.200.000.000 VND

        (# 194.000 USD)

29.

Gỗ phục vụ trùng tu di tích Huế

2008

Chính Phủ nước CHDCND Lào

150 m3 gỗ

(# 35.000 USD)

30.

Phục dựng khu Hoàng thành Huế và Hổ quyền bằng công nghệ kỹ thuật số 3D

2007-20010

 Tổng cục Quản lý Di sản Văn hóa Hàn Quốc thông qua KAIST

# 500.000 USD

31.

Xây dựng mạng lưới cộng đồng hỗ trợ bảo tồn khu vực di sản Huế

2008-2009

 Hội đồng Vùng Nord Pas de Calais, Pháp

13.650 Euro

(#18.000 USD)

32.

Xây dựng lộ trình chuẩn bị kế hoạch quản lý và chương trình xây dựng năng lực cho khu vực di sản Huế (giai đoạn 1)

2008-2009

 Đại sứ quán Vương quốc Hà Lan thông qua Công ty Tư vấn giải pháp đô thị Urban Solutions, Hà Lan

41.630 Euro

(#54.600 USD)

33.

Bảo tồn trùng tu cổng và bình phong khu mộ vua ở Lăng Tự Đức kết hợp đào tạo kỹ thuật.

2009-2010

Bộ Ngoại giao CHLB Đức thông quan Hiệp hội Bảo tồn Di sản Văn hóa Đức và Nhóm GCREP.

110.525 Euro

(# 145.450 USD)

34.

Bảo tồn tu bổ và tôn tạo Bia Thị học-Quốc tử Giám Huế

2010-2011

Chương trình hỗ trợ quốc tế 2010 của Bộ Ngoại giao Cộng hòa Ba-lan thông qua Đại sứ quán Ba-lan tại  Việt Nam

18.700 USD

35.

Dự án Đào tạo Kỹ thuật và Bảo tồn, tu sửa tại công trình Tối Linh Từ - Phủ Nội Vụ, Hoàng Thành Huế

2011-2012

Bộ Ngoại giao CHLB Đức thông quan Hiệp hội Bảo tồn Di sản Văn hóa Đức và Nhóm GCREP.

91.395 Euro

(#125.000 USD)

36.

Trùng tu tôn tạo di tích Tả Tùng Tự (Lăng Minh Mạng)

2011-2012

Quỹ Robert W. Wilson Challenge to Conserve Our Heritage thông qua tổ chức  WORLD MONUMENTS FUND®, Mỹ.

46.000 USD

37.

Bảo tồn tu bổ công trình Linh Tinh Môn-Văn Miếu Huế và đào tạo bảo tồn

2011

Chương trình hỗ trợ quốc tế 2010 của Bộ Ngoại giao Cộng hòa Ba-lan thông qua Đại sứ quán Ba-lan tại  Việt Nam

25.497 USD

38.

Dự án Đào tạo bảo tồn cho cán bộ kỹ thuật của khu di sản Huế và miền Trung Việt Nam

2012

Chương trình hỗ trợ quốc tế 2012 của Bộ Ngoại giao Cộng hòa Ba-lan thông qua Đại sứ quán Ba-lan tại Việt Nam

16.872 USD

39.

Dự án Đào tạo Kỹ thuật và Bảo tồ phục hồi nội thất công trình Tả Vu - Hoàng Thành Huế

2012-2013

Bộ Ngoại giao CHLB Đức thông quan Hiệp hội Bảo tồn Di sản Văn hóa Đức và Nhóm GCREP.

139.660 Euro

(# 181.558 USD)

40.

Chương trình”Nâng cao năng lực quản lý khu di sản Huế”

2014-2015

Quỹ Hỗ trợ quốc tế của UNESCO

29.930 USD

41.

Dự án Bảo tồn phục chế các án thờ ở Triệu Tổ Miếu – Đại Nội Huế

2013 - 2014

Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ ( Quỹ Đại sứ về Bảo tồn Văn hóa Hoa Kỳ-AFCP), thông qua Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Thành phố Hồ Chí Minh

29.084 USD

42.

Dự án Bảo tồn, tu bổ di tích Triệu Tổ Miếu (phần Tiền điện) tại Khu Di sản Thế giới Hoàng thành Huế

2014 - 2017

Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ ( Quỹ Đại sứ về Bảo tồn Văn hóa Hoa Kỳ-AFCP), thông qua Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Thành phố Hồ Chí Minh

700.000 USD

Tổng cộng nguồn ngân sách tài trợ giai đoạn 1992-2017 ước khoảng 7.964.863 USD.
Ngoài ra, từ 1993 đến nay, Quỹ Toyota Nhật Bản còn tài trợ cho hơn 10 đề tài nghiên cứu khoa học của các cán bộ nghiên cứu thuộc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế với kinh phí khoảng 100.000USD; các tổ chức như Fulbright Program, Ford Foundation (Hoa Kỳ), Đại học NewYork, Tập đoàn Rhone Polenc (Pháp), Japan Foundation, Đại học Waseda, JICA, ACCU (Nhật Bản), Korea Foundation,..., còn tài trợ cho Trung tâm để cử các cán bộ thuộc các lĩnh vực bảo tồn trùng tu, nghiên cứu lịch sử, bảo tàng, quản lý,..., tham gia các chương trình đào tạo và khảo sát  tại một số nước có kinh nghiệm về công tác quản lý và bảo tồn nhằm nâng cao năng lực quản lý và bảo tồn di sản của đơn vị; phần hỗ trợ này ước tính khoảng: 600.000 USD.

                                           

Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế