23/11/2022 5:46:34 CH
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Thánh địa Mỹ Sơn (4/12/1999)
BAN QUẢN LÝ DI SẢN VĂN HOÁ MỸ SƠN

Địa chỉ: Thôn Mỹ Sơn, Xã Duy Phú, Huyện Duy Xuyên, Tỉnh Quảng Nam

Email:  mysonstr@gmail.com

Điện thoại: 0235 3731309

Fax: 0235.3731361

Website: www.disanvanhoamyson.vn

 

Ban Quản lý Di tích và Du lịch Mỹ Sơn được thành lập theo Quyết định số 541/QĐ-UB ngày 15 tháng 12 năm 1995 của UBND huyện Duy Xuyên thực hiện chức năng Quản lý Bảo tồn và Phát huy giá trị khu di tích Mỹ Sơn - Di sản văn hóa thế giới.

- Là đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND huyện Duy Xuyên, quản lý và điều hành mọi hoạt động bảo vệ, phát huy giá trị trong toàn bộ khu vực di tích theo quy định của nhà nước.

- Là đầu mối liên kết với các cơ quan quản lý nhà nước, hợp tác với các tổ chức trong nước và nước ngoài trong việc bảo tồn và phát huy giá trị khu di tích.

- Giám sát việc thực hiện các dự án đầu tư bảo tồn trùng tu và phát huy giá trị khu di tích. Báo cáo đề xuất kịp thời và tư vấn cho cơ quan quản lý cấp trên những vấn đề trong lĩnh vực quản lý và sử dụng khu di tích.

Cơ cấu tổ chức gồm:

BAN LÃNH ĐẠO

Trưởng Ban
Ông: Phan Hộ
Bí thư Đảng uỷ
Số điện thoại văn phòng: 0235.3734123
Email : phanhoms@gmail.com

Phó Trưởng ban

Ông: Nguyễn Công Khiết
Phó Bí thư Đảng ủy
Số điện thoại văn phòng: 0235.3731757
Email : khienmyson2005@yahoo.com


Phó Trưởng ban
Bà: Văn Thị Cẩm Tú
Thường vụ Đảng uỷ
Số điện thoại văn phòng: 0235.3731070
Email : camtums77@gmail.com
 

Ban Quản lý Di sản Văn hoá Mỹ Sơn