05/04/2022 9:14:35 SA
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
THÔNG BÁO SỐ 10: Về việc tạm hoãn chương trình "Đại Nội về đêm"

TRUNG TÂM BẢO TỒN DI TÍCH CỐ ĐÔ HUẾ

THÔNG BÁO SỐ 10
Về việc tạm hoãn chương trình "Đại Nội về đêm" 


Do ảnh hưởng của cơn bão số 10, chương trình Khám phá "Đại Nội về đêm" tối nay 14/9/2017 và các tối tiếp theo sẽ tạm hoãn. Đến khi chương trình hoạt động trở lại, chúng tôi sẽ thông báo sau.
Vậy, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế trân trọng thông báo đến các cơ quan lữ hành du lịch và du khách được biết./.

Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế