08/08/2017 12:00:00 SA
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Đổ xăm hường
Đổ xăm hường là trò chơi gieo các hột xúc xắc để dành những chiếc thẻ khắc chữ màu đỏ ghi các học vị trong hệ thống khoa cử thời xưa (Tú tài, Cử nhân, Tiến sĩ, Hội nguyên, Thám hoa, Bảng nhãn, Trạng nguyên).

“Hường” là đọc trại chữ “Hồng” (nghĩa là màu hồng - màu của mặt “tứ” trên hột xúc xắc nhưng cũng có trong tên chữ Hồng Nhậm của vua Tự Ðức, nên phải kiêng tránh). Sau khi vua Tự Đức qua đời, tại điện Hòa Khiêm vẫn lưu giữ những bộ đầu hồ và xăm hường mà nhà vua đã dùng.

Bộ thẻ Xăm hường có tất cả là 63 thẻ, chia làm 6 loại. Gán cho mỗi loại thẻ có giá trị 32 điểm, tổng cộng các thẻ là 192 điểm. Khi kết thúc ván chơi, ai đang giữ trong tay gồm những thẻ nào, có được bao nhiêu điểm, tổng số điểm cộng lại sẽ giúp xác định kẻ thắng người thua. 
Hiện nay, trò chơi đổ Xăm hường vẫn được tổ chức vào mỗi sáng mồng Một tết Nguyên đán và gần đây, trò chơi này được tổ chức vào mỗi tối để du khách trải nghiệm trong chương trình "Đại Nội về đêm".

Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế