19/12/2019 12:00:00 SA
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Trưng bày chuyên đề “Một thời bút nghiên”
Nhân dịp kỷ niệm 100 năm kết thúc nền giáo dục Nho học tại Việt Nam (1919 - 2019), Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế phối hợp với Trung tâm Lưu trữ Quốc gia I tổ chức trưng bày chuyên đề “Một thời bút nghiên” tại Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế.

Triển lãm nhằm tái hiện lại một phần bức tranh nền giáo dục và khoa cử thời Nguyễn. Bên cạnh đó, những quan điểm của nhà nước quân chủ về giáo dục khoa cử trong lịch sử, những danh nhân khoa bảng của quốc gia thời kỳ này được lưu giữ trong Châu bản; các nguồn tư liệu Hán Nôm và hiện vật của gia đình các vị Tiến sĩ Nho học thời Nguyễn cũng được giới thiệu đến với đông đảo công chúng qua cuộc trưng bày.
Đây sẽ là nguồn tư liệu quý cho các nhà nghiên cứu, các nhà quản lý giáo dục trong việc tìm hiểu sâu hơn về lịch sử giáo dục Việt Nam; từ đó có những hoạch định, chính sách... phù hợp để xây dựng một nền giáo dục tiên tiến nhưng vẫn giữ được những giá trị cốt lõi mà giáo dục Nho học đã mang lại.
Trưng bày chuyên đề “Một thời bút nghiên” sẽ khai mạc vào lúc 15h00 ngày 23/12/2019 đến 23/3/2020 tại Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế (số 3 Lê Trực, thành phố Huế).
Thời gian mở cửa: từ 7:00-17:00 hàng ngày.

Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế