05/04/2022 3:14:58 CH
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
THÔNG BÁO SỐ 14: Về việc tạm hoãn chương trình "Đại Nội về đêm"
TRUNG TÂM BẢO TỒN DI TÍCH CỐ ĐÔ HUẾ
THÔNG BÁO SỐ 14
(Về việc tạm hoãn chương trình "Đại Nội về đêm") 
 
Do ảnh hưởng của thời tiết, chương trình Khám phá "Đại Nội về đêm" tối nay (02/10/2017) và các đêm kế tiếp sẽ tạm hoãn. Đến khi thời tiết tốt chương trình hoạt động trở lại, chúng tôi sẽ thông báo sau.
Vậy, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế trân trọng thông báo đến các cơ quan lữ hành du lịch và du khách được biết và xin mời theo dõi các thông báo sau của chúng tôi ./.
Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế