26/10/2023 2:34:28 CH
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Hội nghị - Hội thảo - Tâp huấn ngành Di sản Văn hoá năm 2023 và Hội thảo khoa học “Chuyển đổi số trong lĩnh vực Di sản Văn hoá".
Ngày 26/10/2023 tại thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau, Cục Di sản văn hóa tổ chức Tập huấn ngành Di sản văn hóa năm 2023 và Hội thảo khoa học “Chuyển đổi số trong lĩnh vực di sản văn hóa”.

Tham dự có khoảng 400 đại biểu là đại diện Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/Sở Văn hóa và Thể thao của 63 tỉnh/thành phố; các Bảo tàng trong hệ thống Bảo tàng Việt Nam, Trung tâm quản lý di tích, Di sản thế giới; đại diện Trường Đại học Văn hóa Hà Nội, Trường Đại học Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh, Viện Bảo tồn Di tích, Viện Văn hóa nghệ thuật quốc gia Việt Nam.

Hội nghị Tập huấn ngành Di sản văn hóa năm 2023 tập trung giải quyết các vấn đề sau:

- Quản lý, bảo vệ Di sản văn hóa phi vật thể sau khi được ghi danh;

- Hướng dẫn triển khai thực hiện Thông tư số 04/2023/TT-BTC của Bộ Tài chính Hướng dẫn quản lý, thu chi tài chính cho công tác tổ chức lễ hội và tiền công đức, tài trợ cho di tích và hoạt động lễ hội đối với lĩnh vực quản lý di tích;

- Hướng dẫn toàn trình về dịch vụ công cấp độ 4 về cấp phép khai quật khảo cổ;

- Vai trò của việc chuẩn bị nội dung trưng bày trong quá trình thực hiện dự án xây dựng và trưng bày bảo tàng;

- Việc bảo vệ và phát huy giá trị Di sản tư liệu sau khi được kiểm kê, công nhận;

- Số hóa Di sản văn hóa - định hướng và triển khai.

Hội thảo khoa học “Chuyển đổi số trong lĩnh vực di sản văn hóa” được chia nhóm theo lĩnh vực liên quan, gồm: Di sản văn hóa phi vật thể; Di tích; Bảo tàng và Di sản tư liệu xoay quanh các nội dung:

- Chuyển đổi số trong lĩnh vực Di sản văn hóa phi vật thể;

- Bảo vệ và phát huy giá trị Di sản văn hóa - những vấn đề đặt ra trong thực tiễn;

- Chuyển đổi số và hoạt động của bảo tàng, giới thiệu Tiêu chuẩn Việt Nam, nhận diện Di sản tư liệu.

 

Đoàn công tác của Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế tham dự do KTS Hoàng Việt Trung, Giám đốc làm trưởng đoàn tham dự.

Tại Hội thảo, Giám đốc KTS Hoàng Việt Trung đã có tham luận về “Vấn đề hợp tác công - tư trong hoạt động bảo tồn Di sản văn hóa, Quỹ bảo tồn Di sản văn hóa”. Chia sẻ về việc thành lập Quỹ bảo tồn Di sản và một số cơ chế đặc thù. Năm 2022 xây dựng quy chế hoạt động, thành lập ban điều hành, bộ máy của Quỹ để tuyên truyền giá trị văn hóa cho Quốc gia. Thời gian tới ra mắt trang Web để kêu gọi Quỹ bảo tồn phát huy giá trị Di sản văn hóa.

KTS Hoàng Việt Trung, Giám đốc Trung tâm BTDT Cố đô Huế trình bày tham luận

Bên cạnh đó, Giám đốc Hoàng Việt Trung cũng chia sẻ những thuận lợi và khó khăn về hợp tác công - tư trong hoạt động bảo tồn Di sản văn hóa. Tổ chức lại phương thức quản lý và khai thác dịch vụ theo hướng vừa tự chủ động vừa kết hợp tăng cường kêu gọi xã hội hoá khai thác dịch vụ (liên danh liên kết, hợp tác công tư...) tại khu di tích. Nghiên cứu thí điểm xây dựng các đề án, dự án lớn về Hợp tác công - tư, liên danh liên kết, cho thuê tài sản công nhằm kêu gọi nguồn lực lớn từ cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư cùng khai thác phát huy giá trị Di sản, tạo ra các sản phẩm dịch vụ mới, chất lượng cao thu hút du khách và tăng thu cho ngân sách.

Đồng thời, Giám đốc Hoàng Việt Trung có những kiến nghị cụ thể về cơ chế, chính sách để nâng cao hiệu quả hợp tác công - tư trong hoạt động bảo tồn Di sản văn hoá.  Hoàn thiện khung pháp lý cho hình thức đầu tư theo phương thức Hợp tác công - tư (PPP): Trước hết cần sửa đổi, bổ sung Nghị định số 15/2015/NĐ- CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ theo hướng tháo gỡ các vướng mắc trong quá trình thực hiện. Tiến tới, ban hành luật đầu tư theo hình thức đối tác công - tư để tạo khung pháp lý đủ mạnh và ổn định làm cơ sở triển khai hiệu quả mô hình hợp tác công - tư. Bổ sung hoàn thiện Luật Tài sản công và Nghị định số 151/2017/NĐ- CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, bổ sung hướng dẫn quy định cụ thể về khai thác hạ tầng Di sản văn hoá thế giới.

Hội nghị, hội thảo lần này diễn ra liên tục trong các ngày từ 26/10/2023 đến ngày 29/10/2023./.

Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế