06/01/2024 3:21:24 CH
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác năm 2024 trong lĩnh vực bảo tồn và phát huy các giá trị Di sản Văn hoá Huế
Chiều ngày 05/01/2024, tại nhà hát Duyệt Thị Đường, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023. Hội nghị có đồng chí Nguyễn Thanh Bình, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh và các đồng chí lãnh đạo các sở ban ngành trong tỉnh tham dự.

Báo cáo tổng kết nhiệm vụ công tác bảo tồn và phát huy các giá trị Di sản Văn hoá Huế năm 2023, báo cáo đã nêu:

Năm 2023, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô tiếp tục nhận được sự quan tâm chỉ đạo, hỗ trợ của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh, các sở, ban ngành cùng với sự đoàn kết, thống nhất, quyết tâm cao, tập thể cán bộ viên chức và người lao động; đơn vị đã bám sát các mục tiêu, chương trình công tác để triển khai nhiệm vụ từ đầu năm, nỗ lực vượt qua khó khăn và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao được thể hiện qua các mặt công tác: Kiện toàn, tinh gọn tổ chức bộ máy; kế hoạch tài chính - dịch vụ - quản lý tài sản; Công tác kêu gọi tài trợ cho Quỹ Bảo tồn Di sản; Công tác bảo tồn, trùng tu, tôn tạo chống xuống cấp di tích, đền bù giải phóng mặt bằng; Công tác nghiên cứu khoa học; Công tác bảo tồn và phát huy Di sản Văn hóa Phi vật thể; Trưng bày, triển lãm hiện vật; Hướng dẫn thuyết minh, Giáo dục Di sản; Công tác hợp tác đối ngoại; Công tác tổ chức Festival Huế; Truyền thông quảng bá; Công tác chuyển đổi số; Công tác bảo tồn, tôn tạo cảnh quan di tích; Quản lý bảo vệ, đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ, thiên tai…

Trong năm 2023, mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng với sự đoàn kết, thống nhất, quyết tâm cao của viên chức và người lao động, Trung tâm đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, góp phần vào việc thực hiện thành công một số nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh. Trung tâm BTDTCĐ Huế đã đạt được một số thành tích tiêu biểu như sau: Thủ tướng Chính phủ về tặng Cờ Thi đua Chính phủ cho đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; Chủ tịch UBND tặng Bằng khen về thành tích xuất trong công tác quản lý hoạt động kinh doanh du lịch bằng tàu biển quốc tế giai đoạn 2018 – 2023; Chủ tịch UBND tặng Bằng khen về thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc năm 2023.

Trong năm tới, Trên cơ sở phát huy những thành tựu và kết quả đã đạt được, Trung tâm BTDT Cố đô Huế sẽ tiếp tục tập trung tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, đẩy mạnh triển khai các giải pháp thực hiện, nỗ lực phấn đấu hoàn thành kế hoạch, nhiệm vụ được giao hàng năm, góp một phần công sức vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng Thừa Thiên Huế theo hướng đô thị Di sản - thành phố trực thuộc Trung ương theo Nghị quyết 54/TW của Bộ Chính trị với các nhiệm vụ trọng tâm: Tiếp tục kiện toàn, sắp xếp tinh gọn bộ máy, nguồn nhân lực của đơn vị theo hướng tinh gọn, hiệu quả; Tổ chức quản lý tốt nguồn thu phí tham quan, triển khai thực hiện Đề án Phát triển dịch vụ trên cơ sở phát huy giá trị di tích Cố đô Huế theo hướng tập trung, nâng cao đẳng cấp, chất lượng, khai thác được các lợi thế, giá trị đặc thù của di sản. Nghiên cứu tăng cường các sản phẩm dịch vụ có bản sắc, chất lượng, đẳng cấp hình thành các chuỗi dịch vụ cao cấp phục vụ du khách; Sớm hoàn thành Quy hoạch bảo quản tu bổ, phục hồi Quần thể di tích Cố đô Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đẩy mạnh công tác nghiên cứu, chuẩn bị đầu tư các dự án bảo tồn, trung tu di tích; Đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học về bảo tồn, xây dựng các đề tài nghiên cứu lịch sử, nghệ thuật kiến trúc, khoa học bảo tồn; Bảo tồn và phát huy tốt các giá trị di sản văn hóa phi vật thể; Kết nối, mở rộng giao lưu hợp tác quốc tế; Tiếp tục thực hiện Đề án Chuyển đổi số của đơn vị; Đẩy mạnh và chuyên nghiệp hoá công tác truyền thông; Tham mưu tổ chức tốt các chương trình trong khuôn khổ Festival Huế 2024.

Thông qua hội nghị, ông Hoàng Việt Trung Giám đốc Trung tâm cũng đã kiến nghị Ủy ban nhân dân tỉnh quan tâm, chỉ đạo các cơ quan, ban ngành liên quan hỗ trợ trong một số mặt công tác.

Tại hội nghị, thay mặt lãnh đạo của UBND tỉnh, ông Nguyễn Thanh Bình, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh đánh giá rất cao sự nỗ lực của Trung tâm trong năm vừa qua và hy vọng Trung tâm tiếp tục phát huy hơn nữa những thế mạnh trong công tác năm 2024 và các năm tiếp theo./.

Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế