15/05/2017 10:59:54 SA
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Tọa đàm “Di sản mỹ thuật Huế: nghiên cứu và ứng dụng từ góc độ liên ngành”
Hưởng ứng ngày Quốc tế Bảo tàng 18/5, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế sẽ phối hợp với Đại học Nghệ thuật Huế tổ chức Tọa đàm “Di sản mỹ thuật Huế: nghiên cứu và ứng dụng từ góc độ liên ngành”.

Với chủ đề chính của ngày Quốc tế Bảo tàng năm nay là "Bảo tàng và Lịch sử: Chia sẻ những câu chuyện chưa kể tại bảo tàng" hướng đến mục tiêu tăng cường hợp tác chuyên môn giữa những người làm công tác bảo tồn di sản với các nhóm cộng đồng thông qua các chương trình hoạt động đặc thù nhằm thúc đẩy sự chia sẻ kiến thức và tăng cường quảng bá các giá trị di sản văn hóa Huế còn chưa khai thác, đánh thức tiềm năng phát triển du lịch cũng như góp phần hỗ trợ, tạo sự kết nối giữa hoạt động giảng dạy với trải nghiệm thực tế, đặc biệt trong lĩnh vực trùng tu di tích, Tọa đàm Di sản mỹ thuật Huế: nghiên cứu và ứng dụng từ góc độ liên ngành” sẽ là diễn đàn để các tác giả là những giảng viên, học viên, kiến trúc sư, kỹ sư đến từ Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế và Đại học Nghệ thuật Huế chia sẻ các kết quả nghiên cứu từ lý luận đến ứng dụng thực tiễn với những trường hợp cụ thể về những đặc trưng mỹ thuật Huế thể hiện trên các công trình di tích.

Các bài viết trình bày tại Tọa đàm lần này mới chỉ là kết quả bước đầu trong quá trình thiết lập cầu nối giữa di sản và học đường, giữa nghiên cứu và thực tiễn với hy vọng việc nghiên cứu về vốn cổ mỹ thuật cung đình Huế sẽ được tiếp tục nhận được sự quan tâm của các chuyên gia, các nhà nghiên cứu, các giảng viên và sinh viên để hình thành nên nền tảng văn hóa vững chắc cho các thế hệ trẻ, tạo nên sức sống lâu bền của văn hóa truyền thống trong bối cảnh mới, đồng thời hỗ trợ đắc lực cho công cuộc bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa Huế.      

Tọa đàm “Di sản mỹ thuật Huế: nghiên cứu và ứng dụng từ góc độ liên ngành” sẽ được khai mạc lúc 8:30 ngày 18 tháng 5 năm 2017 tại Hội trường Tam Tòa (số 23 Tống Duy Tân, tp. Huế).

Thông tin chi tiết, xin liên hệ:

Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế, số 3 Lê Trực, tp. Huế.

ĐT: 0234 3 524429 / 3 522879

Email: hueroyalmuseum@yahoo.com.vn

Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế