03/11/2022 12:55:19 CH
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Thông báo số 1234/TB-BTDT, ngày 03 tháng 11 năm 2022, về việc tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế năm 2022

 UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

TRUNG TÂM BẢO TỒN DI TÍCH

CỐ ĐÔ HUẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 Số:  1234  /TB-BTDT

 Thừa Thiên Huế,  ngày 03 tháng 11 năm 2022

 

       

 

THÔNG BÁO

Về việc tuyển dụng viên chức vào làm việc tại

Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế năm 2022

       

Căn cứ Luật Viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng, quản lý viên chức;

Căn cứ Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02 tháng 12 năm 2020 của Bộ Nội vụ về ban hành quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức;

Căn cứ Quyết định số 05/2015/QĐ-UBND ngày 29 tháng 01 năm 2015 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế;

Căn cứ Quyết định số 2062/QĐ-UBND ngày 29 tháng 10 năm 2010 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế;

Căn cứ Kế hoạch số 1230/KH-BTDT, ngày 03 tháng 11 năm 2022 về việc tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế năm 2022;

Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế thông báo tuyển dụng viên chức năm 2022 của đơn vị, cụ thể như sau:

I. VỊ TRÍ CẦN TUYỂN DỤNG

1. Diễn viên ca múa nhạc cung đình, làm việc tại Nhà hát Nghệ thuật Truyền thống Cung đình Huế: 02 vị trí.

Chuyên môn:

+ Trình độ Đại học ngành Thanh nhạc.

+ Có Chứng chỉ bồi dưỡng phù hợp vị trí việc làm.

+ Có kinh nghiệm làm việc, biểu diễn ca múa nhạc truyền thống cung đình Huế.

2. Kiến trức sư (thiết kế, thi công sân vườn) làm việc tại Phòng Cảnh quan Môi trường: 01 vị trí.

          Chuyên môn:

          + Kiến trúc sư (Kiến trúc công trình)

+ Có Chứng chỉ bồi dưỡng phù hợp vị trí việc làm.

+ Am hiểu kỹ thuật đồ họa, thiết kế sân vườn, kiến trúc công trình.

+ Có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực chế tác cây cảnh, tôn tạo, thiết kế cảnh quan trong môi trường các khu di tích.

II. ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

1. Người đăng ký dự tuyển phải có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất, chuyên môn nghiệp vụ, năng lực theo yêu cầu của vị trí việc làm và có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:

- Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

- Từ đủ 18 tuổi trở lên;

- Có đơn đăng ký dự tuyển;

- Có lý lịch rõ ràng;

- Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với vị trí việc làm;

- Đủ sức khỏe để thực hiện công việc (giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế cấp huyện, thành phố trở lên cấp).

- Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm.

2.  Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển

- Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

- Đang trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành hình phạt tù, cải tạo không giam giữ, quản chế; đang bị áp dụng các biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn hoặc đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục;

 - Nếu đã được tuyển dụng nhưng phát hiện người đăng ký dự tuyển vi phạm các điều kiện trên sẽ bị hủy bỏ thông báo trúng tuyển.

III. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

Hồ sơ đăng ký dự tuyển viên chức lập 02 bộ, gồm có:

1. Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức (theo mẫu của phụ lục đính kèm Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức);

2. Sơ yếu lý lịch (mẫu 02-SNV), có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 30 ngày tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

3. Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển. Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt. Khi trúng tuyển phải xuất trình bản chính để kiểm tra;

4. Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn còn giá trị tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

5. Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có) được cơ quan có thẩm quyền chứng thực;

6. Bản sao Sổ hộ khẩu gia đình (có công chứng);

7. 02 phong bì dán tem, ghi rõ địa chỉ người nhận, 02 ảnh cỡ 4x6;

8. Phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền cấp (nộp sau khi có thông báo trúng tuyển);

9. Bản nhận xét, đánh giá quá trình công tác (đối với lao động làm việc tại Trung tâm).

Nếu trúng tuyển, các hồ sơ trên được lưu giữ tại các cơ quan quản lý viên chức. Trường hợp không trúng tuyển đơn vị sẽ không trả lại hồ sơ dự tuyển.

IV. PHƯƠNG THỨC TUYỂN DỤNG: Xét tuyển

V. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM NHẬN HỒ SƠ XÉT TUYỂN

1. Thời gian nhận hồ sơ:  

Kể từ 08 giờ 00, ngày 03 tháng 11 năm 2022 đến hết 17 giờ 30, ngày 02 tháng 12 năm 2022 (trong giờ hành chính, trừ ngày nghỉ lễ, thứ Bảy và Chủ nhật) .

2. Địa điểm nhận hồ sơ:

Văn phòng Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, số 23 Tống Duy Tân, phường Đông Ba, thành phố Huế.

Nơi nhận: 

- GĐ & các PGĐ Trung tâm;
- Các phòng ban, đơn vị;
- Lưu: VT, VP.

  GIÁM ĐỐC

đã ký

Hoàng Việt Trung

Các bài khác
    << < 1 2 3 4 5 > >>