08/06/2021 10:05:08 SA
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Thông tin dự án bảo tồn, tu bổ di tích đàn Nam Giao (giai đoạn 1)

THÔNG TIN DỰ ÁN BẢO TỒN, TU BỔ DI TÍCH ĐÀN NAM GIAO (GIAI ĐOẠN 1)

(Theo Quyết định phê duyệt Thiết kế bản vẽ thi công và dự toán tại Quyết định số 427/QĐ-BTDT ngày 29/04/2021 của Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế)

1. Tên dự án: Bảo tồn, tu bổ di tích Đàn Nam Giao (giai đoạn 1).

2. Chủ đầu tư: Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế.

Địa chỉ: 23 Tống Duy Tân, thành phố Huế, Điện thoại: 0234 3 530751.

3. Đơn vị quản lý dự án: Ban Quản lý Dự án Di tích Cố đô Huế.

4. Nhà thầu thi công xây dựng: Công ty Cổ phần Tu bổ Di tích Huế.

5. Đơn vị giám sát thi công xây dựng: Ban Tư vấn Bảo tồn Di tích Huế.

6. Địa điểm thực hiện: Phường Trường An, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

7. Mục tiêu dự án: Bảo tồn di tích lịch sử văn hóa quốc gia đặt biệt, di sản văn hóa thế giới.

8. Phạm vi dự án: 6.922m2.

9. Quy mô đầu tư:

a. Trai cung chính điện:

- Phần nền: Tháo dỡ nền, chân tảng đá Thanh; cân chỉnh, gia cường chân đá tảng; tu bổ nền, lát gạch Bát Tràng; tu bổ hệ thống bậc cấp; chống ẩm, chống mối cho công trình.

- Phần hệ khung gỗ: Hạ giải toàn phần, tu bổ gia cố hệ khung gỗ, bằng gỗ nhóm II; phục hồi hệ thống cửa, nội thất; sơn quang hoàn thiện.

- Phần mái: Phục hồi mái lợp ngói liệt Hoàng Lưu Ly; phục hồi các con giống gắn sành sứ, ô hộc bờ nóc, bờ quyết, cổ diềm bằng gạch chỉ, bả màu hoàn thiện.

b. Tường thành - cổng - sân nền khuôn viên Trai Cung và La Thành 2 mặt Đông - Tây:

- Tường thành: Vệ sinh rêu mốc toàn bộ tường thành bên ngoài bao quanh khu vực Trai Cung; gia cường, gia cố đoạn tường bị nứt; phục hồi màu sắc tường; phục hồi tường thành bên trong khu vực Trai Cung Chính Điện bằng gạch vồ vữa tam hợp, bả màu hoàn thiện.

 - Cổng Tiền (cung môn), cổng Hậu: Vệ sinh rêu mốc toàn bộ cổng Tiền; tu bổ, phục hồi các chi tiết trang trí phần mái; phục hồi màu sắc cổng; tu bổ nền lát gạch Bát Tràng; tu bổ bậc cấp lát đá Thanh, con giống bậc cấp; tu bổ phục hồi 3 cánh cổng thượng song hạ bản bằng gỗ nhóm II, hoàn thiện sơn son.

- Cổng Tả Nội và cổng Hữu Nội: Xây phục hồi cổng Tả Nội và cổng Hữu Nội bằng gạch vồ, vữa tam hợp; phục hồi các chi tiết trang trí phần mái; phục hồi màu sắc cổng; phục hồi cánh cửa cổng thượng song hạ bản bằng gỗ nhóm II, sơn son hoàn thiện.

- Sân nền khuôn viên Trai Cung: Hệ thống rãnh thoát nước trong khu vực; tháo dỡ toàn bộ sân nền khuôn viên Trai Cung, gia cố lớp bê tông lót M100, vữa lót tam hợp, phục hồi sân lát gạch Bát Tràng. Xây bó vỉa bằng gạch vồ. Trồng cây xanh tạo cảnh quan trong khuôn viên Trai Cung.

- Hệ thống La thành:

+ Tôn tạo, phục hồi La thành hướng Tây;

+ La thành hướng Đông: Tiếp tục nghiên cứu và sưu tập tư liệu, sẽ triển khai thực hiện sau khi có đầy đủ cơ sở cho việc tiến hành lập, thẩm định, phê duyệt thiết kế nhằm đảm bảo yêu cầu về bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích theo quy định.

c. Hạ tầng kỹ thuật: Thiết kế mới hệ thống điện chiếu sáng nhằm phát huy tối đa các giá trị nghệ thuật của công trình; thiết kế hệ thống PCCC; tôn tạo cảnh quan sân vườn.

10. Thời gian thực hiện: Năm 2021-2023.

* Hồ sơ bản vẽ Dự án Bảo Bảo tồn, tu bổ di tích Đàn Nam Giao (giai đoạn 1)

Ban Quoản lý Dự án Di tích Cố đô Huế