Giá vé
Vé thuyết minh hướng dẫn tại Đại Nội
150.000đ/HDV/Điểm

 Bản in]