03/09/2017 10:40:32 SA
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
THÔNG BÁO: Về việc thực hiện chính sách miễn, giảm vé tham quan tại các điểm di tích Huế theo Quyết định của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế

TRUNG TÂM BẢO TỒN DI TÍCH CỐ ĐÔ HUẾ

THÔNG BÁO

Về việc thực hiện chính sách miễn, giảm vé tham quan tại các điểm di tích Huế theo Quyết định của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế

Trên cơ sở Quyết định số 66/2017/QĐ-UBND ngày 16 tháng 8 năm 2017 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tham quan di tích lịch sử văn hóa Huế thuộc Quần thể di tích Cố đô Huế, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế thông báo cơ cấu giá vé và một số chính sách miễn, giảm phí tham quan từ ngày 01/9/2017, tại các điểm di tích như sau:

I. Quy định mức thu phí tham quan tại các điểm di tích:

1. Điểm di tích Hoàng cung Huế và chương trình Khám phá Đại Nội về Đêm: áp dụng thống nhất mức thu phí tham quan cho khách Quốc tế và khách Việt Nam, cụ thể:

- Giá vé người lớn: 150.000 đồng/người/lượt;

- Giá vé trẻ em (từ 07 – 12 tuổi hoặc có chiều cao từ 0,8 – 1,3 mét): 30.000 đồng/người/lượt.

2. Các điểm di tích khác: áp dụng theo mức thu phí hiện hành.

II. Chính sách miễn, giảm vế tham quan:

1. Miễn phí tham quan:

- Đối với các ngày nghỉ Lễ, Tết (bao gồm 5 ngày/ 1 năm): Tết Nguyên đán (01, 02 VÀ 03 AL), ngày Giải phóng Thừa Thiên Huế (26/3), ngày  Quốc khánh (2/9). Áp dụng cho mọi đối tượng là công dân Việt Nam;

- Người khuyết tật đặc biệt nặng (theo quy định tại khoản 1 Điều 11 Nghị định số 28/2012/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật người khuyết tật);

- Trẻ em dưới 07 tuổi hoặc dưới 0,8 mét;

- Học sinh các trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông thuộc địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

2. Giảm 50% phí tham quan:

- Người được hưởng chính sách ưu đãi hưởng thụ văn hóa (thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, người có công với Cách mạng, Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động) theo quy định tại Điều 2 Quyết định số 170/2003/QĐ-TTg ngày 14 tháng 8 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách ưu đãi hưởng thụ văn hóa;

- Người khuyết tật nặng (theo quy định tại khoản 1 Điều 11 Nghị định số 28/2012/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật người khuyết tật);

- Người cao tuổi (từ 60 tuổi trở lên) theo quy định tại khoản 2 Điều 5 Nghị định số 06/2011/NĐ-CP ngày 14 tháng 01 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật người cao tuổi;

- Người dân địa phương Thừa Thiên Huế;

- Sinh viên các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

3. Các trường hợp giảm phí khác:

- Giảm 50% phí tham quan Đại Nội về đêm đối với du khách (trong nước và Quốc tế) đã tham quan Hoàng cung Huế ban ngày nhưng tiếp tục tham quan Đại Nội ban đêm.

Chế độ ưu đãi 50% phí tham quan chỉ áp dụng 1 trong số các ưu đãi nêu trên.

Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế