30/03/2023 1:51:16 CH
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
THÔNG BÁO: Về việc thu phí tham quan các điểm di tích: Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế, Cung An Định và lăng vua Thiệu Trị từ ngày 01/4/2023

TRUNG TÂM BẢO TỒN DI TÍCH CỐ ĐÔ HUẾ

THÔNG BÁO

Về việc thu phí tham quan các điểm di tích Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế, Cung An Định và lăng vua Thiệu Trị từ ngày 01/4/2023.

Thực hiện Nghị quyết số: 22/2022/NQ-HĐND, ngày 26/10/2022 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tham quan di tích lịch sử văn hóa Huế thuộc quần thể di tích Cố đô Huế; Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế sẽ tiến hành thu phí tham quan các điểm di tích Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế, Cung An Định và lăng vua Thiệu Trị.

Thời gian: Áp dụng từ ngày 01/4/2023.

Giá vé các điểm di tích Lăng vua Thiệu Trị, Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế, cung An Định được áp dụng thống nhất cho du khách quốc tế và Việt Nam, như sau:

- Người lớn: 50.000 đ/ 1 người / 1lượt / mỗi điểm di tích;

- Trẻ em: miễn phí (trẻ <12 tuổi hoặc có chiều cao < 1,4 mét)

Xem thêm giá vé các điểm di tích tại: Nghị quyết số: 22/2022/NQ-HĐND, ngày 26/10/2022 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tham quan di tích lịch sử văn hóa Huế thuộc quần thể di tích Cố đô Huế.

Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế xin thông báo./.

Tập tin đính kèm
STT Tên tập tin Tải về
1 Nghị quyết số: 22/2022/NQ-HĐND, ngày 26/10/2022. (của Hội đồng Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tham quan di tích lịch sử văn hóa Huế thuộc quần thể di tích Cố đô Huế)
Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế