Giá vé
Phí tham quan theo từng điểm (áp dụng từ 01.01.2023)
Phí tham quan theo tuyến (áp dụng từ 01.01.2023)
Giá vé hướng dẫn thuyết minh (áp dụng từ ngày 01/01/2024)
Giá vé hướng dẫn thuyết minh
Giá vé tham quan theo tuyến