05/04/2022 9:54:19 SA
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Ngự thuyền khám phá sông Hương
Du khách có thể đi tham quan các điểm di tích Huế bằng các tuyến phương tiện: Đường thuyền và Đường bộ.

     - Đường thuyền (xuất phát từ các bến thuyền Tòa Khâm, bến số 5 Lê Lợi)

     - Đường bộ: xe ô tô, xe máy

Ngoài ra, ở khu vực Đại Nội, du khách có thể đi tham quan xung quanh bên ngoài Đại Nội hoặc thăm các điểm di tích bên trong Đại Nội bằng xe điện.

Thông tin chi tiết xin xem thêm ở mục Giá dịch vụ xe điện hoặc Các loại hình dịch vụ.

HMCC