Giá vé
Tuyến 02 điểm: Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế - Cung An Định
80.000

Miễn phí

 Bản in]