Giá vé
Tuyến 03 điểm: Đại Nội Huế - Lăng vua Minh Mạng - Lăng vua Khải Định
420.000

80.000

 Bản in]