26/06/2022 5:10:07 CH
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Thứ Trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thăm và khảo sát thực tế tại Đại Nội Huế
Sáng ngày 26/6, đồng chí Hoàng Đạo Cương - Thứ Trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có chuyến thăm và khảo sát thực tế tại một số điểm di tích bên trong Đại Nội Huế.

Trong chuyến khảo sát, đồng chí Hoàng Đạo Cương đã nghe lãnh đạo Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế báo cáo một số nội dung liên quan đến dự án trùng tu, phục hồi di tích Thái Miếu giai đoạn I. Theo đó, thời gian tới Trung tâm sẽ tiến hành trùng tu, phục hồi một số hạng mục công trình nằm trong tổng thể di tích Thái Miếu như Thái Miếu Môn, tường thành, sân vườn…

Sau khi nghe báo cáo, đồng chí Hoàng Đạo Cương cũng đã có những ý kiến chỉ đạo, đóng góp liên quan đến dự án Thái Miếu và yêu cầu Trung tâm cần tiếp thu, thực hiện như yêu cầu Trung tâm cần lựa chọn phương án trùng tu phù hợp, bổ sung và chi tiết hơn nữa các bản vẽ, thu thập thêm nhiều tư liệu, nhất là các tư liệu về hình ảnh để chuẩn bị cho công tác trùng tu ở những giai đoạn tiếp theo.

Ngoài Thái Miếu, đồng chí Hoàng Đạo Cương cũng đã đến thăm và khảo sát tại Điện Thái Hòa và Điện Kiến Trung, hai công trình quan trọng nằm trên trục Dũng đạo hiện đang trong giai đoạn tiến hành trùng tu, phục hồi.