Ngày
Từ Đến
08:00
Địa điểm : Trường lang Đại Cung Môn, Tử Cấm Thành, Đại Nội Huế
Thông tin thêm
Ban tổ chức : Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế
Số điện thoại :
Website hueworldheritage.org.vn
Email : huedisan@gmail.com

Trong hệ thống thư tịch về Truyện Kiều còn lưu lại đến ngày nay, bản chép tay Kim Vân Kiều tân truyện của Hoàng gia triều Nguyễn dưới thời Tự Đức (1848 - 1883) là một văn bản rất đặc sắc và mang nhiều ý nghĩa, nhưng ít người biết đến.

Bản Kiều này đã bị lấy cắp tại sự kiện thất thủ Kinh đô 1885, khi người Pháp cùng quân đội viễn chinh đã tràn vào xâm chiếm Kinh đô, vào Hoàng Thành lấy đi không ít của cải cùng nhiều báu vật của triều đình Huế. Hiện nay, “bản Kiều hoàng gia” lưu trữ tại Thư viện Hoàng gia Anh quốc.

 

- Một bản sách độc bản bằng giấy dó đẹp nhất trong lịch sử thư tịch trung đại ở Việt Nam.

- Bản Kiều có phần châu phê bằng mực son của Hoàng đế...

- Mối liên hệ giữa chữ Nôm, truyện Kiều và vua Tự Đức?

- Phải chăng vua Tự Đức đã thân bút chép bản Kiều này?

- Lần đầu tiên có một hình dung đầy đủ về dung mạo của Đại thi hào Nguyễn Du qua nét vẽ của triều Nguyễn.