Ngày
Từ Đến
09:00
Địa điểm : Nhat Thanh Lau Pavilion, Hue Imperial City
Thông tin thêm
Ban tổ chức :
Số điện thoại :
Website
Email :

Time:

- 09:00 AM-09:45 AM

- 15:00 PM-15:45 PM