Ngày
Từ Đến
08:45
Địa điểm : Sân điện Thái Hòa
Thông tin thêm
Ban tổ chức :
Số điện thoại :
Website
Email :

Trình diễn các bài bản của dàn Tiểu nhạc, Nhã nhạc

Thời gian: - Buổi sáng: 08h45 - 09h00