Date
From To
18:00
Address : Nghênh Lương Đình
More information
Organizers : Ban Tổ chức Festival Huế
Phone :
Website
Email :

Lễ hội Hoa đăng là hành trình tâm linh thiêng liêng, nơi du khách và người dân có thể cầu nguyện cho quốc thái dân an, thế giới hòa bình. Với quy mô 30.000 ngọn hoa đăng và 20 chiếc thuyền trên dòng sông Hương, Lễ hội Hoa đăng sẽ tạo nên dòng chảy tâm linh, cầu mong cho những điều tốt đẹp đến với quê hương, đất nước và toàn nhân loại.09/06/2024