Date
From To
08:30
Address : Sân điện Thái Hòa
More information
Organizers :
Phone :
Website
Email :

Trình diễn các bài bản của dàn Tiểu nhạc, Nhã nhạc

Thời gian: - Buổi sáng: 08h30 - 08h45