Date
From To
07:24
Address :
More information
Organizers :
Phone :
Website
Email :

Chào mừng Tuần lễ Festival Huế 2022 với chủ đề "Di sản văn hóa với hội nhập và phát triển" diễn ra từ ngày 25/6 đến 30/6/2022. Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế Khai mạc Trưng bày-Triển lãm cây kiểng, phong lan ba miền tại vườn thượng uyển Thiệu Phương, Cơ Hạ và Phủ Nội Vụ khu vực Đại Nội Huế.