Date
From To
07:00
Address : Các điểm đi tích thuộc Quần thể Di tích Cố đô Huế
More information
Organizers :
Phone :
Website
Email :

TRUNG TÂM BẢO TỒN DI TÍCH CỐ ĐÔ HUẾ

THÔNG BÁO

------------

Chào mừng Quốc khánh lần thứ 78 nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945-02/9/2023), Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế mở cửa miễn phí tham quan cho toàn thể nhân dân và du khách là người Việt Nam khi đến tham quan các điểm di tích thuộc Quần thể Di tích Cố đô Huế trong ngày 02/9/2023.

Thời gian mở cửa miễn vé: từ 07 giờ 00 đến 17 giờ 30 ngày 02/9/2023.

Để thuận tiện trong việc phân luồng du khách, kính mong quý du khách mang theo CCCD khi tham quan Quần thể Di tích Cố đô Huế.

Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế trân trọng thông báo./.