Date
From To
07:45
Address :
More information
Organizers : Trung tâm Bảo DI tích Cố đô Huế
Phone : 0234.3523237
Website hueworldheritage.org.vn
Email :

HỘI THẢO THAM VẤN CHUYÊN GIA
---
QUY HOẠCH BẢO QUẢN, TU BỔ, PHỤC HỒI QUẦN THỂ DI TÍCH CỐ ĐÔ HUẾ ĐẾN NĂM 2030, TẦM NHÌN 2050
--------------
Thời gian: 07 giờ 45 ngày 11 tháng 10 năm 2023 (thứ Tư).
Địa điểm: Khách sạn White Lotus Huế, số 05-07 Hoàng Hoa Thám, phường Phú Nhuận, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.