Date
From To
20:00
Address : Nhà hát Duyệt Thị Đường
More information
Organizers : Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế
Phone : 02343523237
Website hueworldheritage.org.vn
Email :

Lúc 20h ngày 24.11.2022 , tại Nhà hát Duyệt Thị Đường, Đại Nội, Huế- Chương trình phát hành Giấy mời.

Chương trình bao gồm các bản nhạc, các bài dân ca, các vũ khúc đều thuộc danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia Hàn Quốc. Đây là chương trình biểu diễn trong khuôn khổ hợp tác giữa Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế với Hiệp hội âm nhạc truyền thống Hàn Quốc.