Date
From To
14:00
Address :
More information
Organizers : Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế
Phone : 02343523237
Website hueworldheritage.org.vn
Email :

Hướng tới kỷ niệm 80 năm ngày mất của vua Hàm Nghi (1944 - 2023) và mong muốn giới thiệu đến công chúng về cuộc đời, sự nghiệp của một vị vua yêu nước, một nghệ sỹ tài hoa, dựa vào các kết quả thu được từ chuyến công tác tại Pháp từ ngày 21/8/2022 đến ngày 27/8/2022 của đoàn công tác tỉnh Thừa Thiên Huế, Trung tâm BTDTCĐ Huế đã tiến hành sưu tầm tư liệu, hình ảnh liên quan đến vua Hàm Nghi, trong đó nổi bật là bản sao các tác phẩm nghệ thuật do vua Hàm Nghi thực hiện trong thời gian ở Alger. Trung tâm BTDTCĐ Huế sẽ phối hợp với Tiến sĩ Amandine Dabat (Quốc tịch Pháp, nhà nghiên cứu lịch sử nghệ thuật, hậu duệ đời thứ 5 của vua Hàm Nghi, là người đã từng làm luận án Tiến sỹ về cuộc đời làm nghệ thuật của vua Hàm Nghi).

lúc14h00 ngày 10/01/2023 tại Nhà hát Duyệt Thị Đường, Đại Nội - Huế