Date
From To
15:30
Address : Sân Thế Miếu
More information
Organizers :
Phone :
Website
Email :

Trình diễn các bài bản của dàn Đại nhạc, Nhã nhạc

Thời gian: - Buổi chiều: 15h30 - 15h45