Date
From To
06:00
Address : 73 Ông Ích Khiêm, phường Thuận Hòa, thành phố Huế
More information
Organizers : Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế
Phone :
Website
Email :

Đàn Âm hồn tọa ở đường Ông Ích Khiêm (phường Thuận Hòa, thành phố Huế), được triều đình nhà Nguyễn lập năm 1894, dưới triều vua Thành Thái. Đây là nơi thờ tự, cúng tế vong linh các quan viên, binh lính, đồng bào tử nạn trong biến cố thất thủ Kinh đô Huế ngày 5.7.1885 (tức 23.5 năm Ất Dậu).

Lễ tế Âm Hồn là một lễ tế truyền thống tốt đẹp của Việt Nam đã từng diễn ra trong lịch sử, đặc biệt là dưới thời nhà Nguyễn ở Huế, đề cao những giá trị nhân văn, chủ yếu là hình thức gắn kết giữa con người với thế giới tự nhiên; nhằm tưởng nhớ đến những người đã ngã xuống trong sự kiện Thất thủ Kinh đô năm 1885.

Lễ tế Âm Hồn trong bối cảnh hiện tại với ý nghĩa đề cao nghĩa cử cao đẹp trong nhận thức, hành động cho các thế hệ, đặc biệt là thế hệ trẻ hôm nay và mai sau. Truyền thống quý báu đó là cội nguồn, sức mạnh đoàn kết tạo nên bản sắc văn hóa của dân tộc Việt Nam nói chung, nhân dân Thừa Thiên Huế nói riêng.

Thực hiện kế hoạch hàng năm, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế sẽ tổ chức Lễ tế Âm Hồn năm 2023 vào lúc 06 giờ 00 sáng ngày 11/7/2023 (thứ Ba, nhằm ngày 24/5 Âm lịch)

Lễ tế đàn Âm hồn gồm các nghi lễ: Lễ Quán tẩy; Lễ Thướng hương; Lễ Sơ hiến tửu (dâng rượu lần đầu); Lễ Đọc chúc; Lễ Hành Á hiến (dâng rượu lần thứ hai); Lễ chung hiến (dâng rượu lần thứ ba); Lễ Dâng trà; Lễ Hóa văn tế.