Date
From To
08:00
Address : Trường lang, Tử Cấm thành, Đại Nội Huế
More information
Organizers : Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế
Phone :
Website
Email :

Triển lãm "Thần Kinh nhị thập cảnh, thơ vua Thiệu Trị" qua Thư pháp truyền thừa của Đài Loan

Khai mạc:08h00, ngày 17/6/2023

Địa điểm: Vườn Thiệu Phương, Đại Nội - Huế